Το όραμά μας είναι να γίνουμε μια παγκόσμια ηγέτιδα εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρία με έμφαση στην βιώσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξη