Προϊόντα

AURORIX/ Moclobemide

α) FCT (δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο): 150mg/tabΧ30 β) FCT (δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο): 300mg/tabΧ30
Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Μείζων κατάθλιψη.  

Θεραπεία κοινωνικής φοβίας σε συνδυασμό με ψυχοθεραπευτική αγωγή.