Προϊόντα

CIBACEN/ Benazepril HCl

FCT (δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο) : 5 mg/tabX28, 10mg/tabX14, 20mg/tabX14
Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Καρδιαγγειακό Σύστημα

• Υπέρταση

• Συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA κλάσεις II-IV), οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με δακτυλίτιδα ή/και ένα διουρητικό.

• Για την επιβράδυνση της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης 30-60 mL/min, που συνοδεύεται από υπέρταση και λευκωματουρία.