Προϊόντα

PARLODEL/ Bromocriptine Mesilate

α) Tablet (Δισκία): 2.5mg/tabΧ30, β) Cap (Καψάκια σκληρά): 5mg/capΧ30, 10mg/capΧ30
Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
  • Προλακτινοεξαρτώμενες διαταραχές του κύκλου ή και γαλακτόρροια, π.χ. βραχεία εκκριτική φάση, ανωορρηξία, αμηνόρροια.
  • Προλακτινοεξαρτώμενο ανδρικό υπογοναδισμό, στείρωση, ανικανότητα.
  • Προλακτινοεξαρτώμενο προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο π.χ. κυκλική μασταλγία.
  • Προλακτινοπαραγωγά αδενώματα υποφύσεως.
  • Αναστολή ή διακοπή της γαλουχίας (σε περιπτώσεις που απαιτείται).
  • Υποφυσιακά αδενώματα που παράγουν αυξητική ορμόνη.
  • Σύνδρομο γαλακτόρροιας ή και αμηνόρροιας μετά τη διακοπή λήψης αντισυλληπτικών δισκίων.
  • Μασταλγία ινώδους κυστικής μαστοπάθειας.
  • Μεγαλακρία.
  • Νόσος του Parkinson.