Προϊόντα

IMOVANE/ Zopiclone

FCT (δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο): 7,5mg/tabΧ30
Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Βραχυχρόνια αντιμετώπιση της αϋπνίας. Η χορήγηση του Imovane συνιστάται μόνον όταν η αϋπνία είναι σοβαρή και περιορίζει τη λειτουργικότητα του ασθενή ή του προκαλεί έντονη δυσφορία