Προϊόντα

NOVANTRONE/ Mitoxantrone HCl

C/S.SOL.IN (Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση) 20mg/10ml Vial Χ 1
Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας. Το NOVANTRONE ενδείκνυται για τη μείωση της νευρολογικής ανικανότητας και/ή της συχνότητας των κλινικών υποτροπών σε ασθενείς με δευτερογενή (χρόνια) προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας, προοδευτικές υποτροπές της σκλήρυνσης κατά πλάκας, ή επιδείνωση της υποτροπιάζουσας–διαλείπουσας σκλήρυνσης κατά πλάκας (δηλαδή σε ασθενείς, η νευρολογική κατάσταση των οποίων είναι σημαντικώς παθολογική μεταξύ των υποτροπών). Το NOVANTRONE δεν ενδείκνυται για θεραπεία ασθενών με πρωτογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας.
  • Mεταστατικός καρκίνος του μαστού. Το NOVANTRONE ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού. 
  • Mη Hodgkin's λέμφωμα.
  • Οξεία μη λεμφοκυτταρική λευχαιμία των ενηλίκων (ANLL). Το NOVANTRONE σε συνδυασμό με άλλα εγκεκριμένα φάρμακα ενδείκνυται στην αρχική θεραπεία της οξείας μη λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (ANLL) σε ενήλικες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μυελογενείς, προμυελοκυτταρικές, μονοκυτταρικές και ερυθροκυτταρικές οξείες λευχαιμίες.   
  • Ως ανακουφιστική θεραπεία ασθενών με ανεγχείρητο πρωτοπαθές ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.
  • Προχωρημένος, ανθεκτικός στην ορμονοθεραπεία, καρκίνος του προστάτου. Σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή, ενδείκνυται ως αρχική χημειοθεραπεία για την ανακούφιση από τον πόνο των ασθενών, με προχωρημένο ανθεκτικό στην ορμονοθεραπεία καρκίνο του προστάτου.