Προϊόντα

RELIFEX/ Nabumetone

FCT (δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο) : 500mg/tabX20
Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Μυοσκελετικό Σύστημα

Οστεοαρθρίτιδα και Ρευματοειδής αρθρίτιδα που απαιτούν αντιφλεγμονώδη και αναλγητική θεραπεία.