Σχετικά με τη Meda

Σχετικά με τη Meda

Η Meda είναι μια διεθνής εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία με δικούς της οργανισμούς πωλήσεων σε σχεδόν 60 χώρες και με επιχειρηματικές δραστηριότητες που επεκτείνονται στις αναπτυσσόμενες αγορές. 

Η Meda είναι η 48η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο. Στο τέλος του 2013, η Meda απασχολούσε 3.062 υπαλλήλους, με 1.914 άτομα να στελεχώνουν τα τμήματα πωλήσεων και marketing.  

Οι δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ πραγματοποιούνται μέσω διανομέων σε χώρες όπου η Meda δεν έχει εκπροσώπηση. Τα φαρμακευτικά προϊόντα της Meda πωλούνται σε περισσότερες από 120 χώρες.  

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Meda χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς: 

  • Εξειδικευμένα προϊόντα
  • OTC (μη συνταγογραφούμενα προϊόντα)
  • Επώνυμα Generics

Η Meda AB είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου με έδρα στη Σόλνα, Σουηδία. Η Meda εισήχθη το 1995 στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης και από το 2006 εντάσσεται στο Large Cap στο NASDAQ OMX Nordic Exchange στη Στοκχόλμη, Σουηδία. 

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Meda, επισκεφθείτε τη διεύθυνση meda.se