Προϊόντα

AFLUON/ Azelastine HCl

α) NASPR.SOL (Ρινικό εκνέφωμα) 0,1% (W/V) 1Χ10ml
Μη-Συνταγογραφούμενο Φαρμακευτικό Προϊόν
Αναπνευστικό Σύστημα

Για την συμπτωματική θεραπεία της:
- εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας (συμπεριλαμβανομένου του πυρετού εκ χόρτου)
- χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας