Σχετικά με τη Meda

Σχετικά με τη Meda

Η Mylan ολοκλήρωσε την εξαγορά της Meda στις 5 Αυγούστου 2016. Διαβάστε περισσότερα.

Η Meda είναι μια διεθνής εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία με δικούς της οργανισμούς πωλήσεων σε σχεδόν 60 χώρες και με επιχειρηματικές δραστηριότητες που επεκτείνονται στις αναπτυσσόμενες αγορές. 

Η Meda είναι η 48η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο. Στο τέλος του 2013, η Meda απασχολούσε 3.062 υπαλλήλους, με 1.914 άτομα να στελεχώνουν τα τμήματα πωλήσεων και marketing.  

Οι δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ πραγματοποιούνται μέσω διανομέων σε χώρες όπου η Meda δεν έχει εκπροσώπηση. Τα φαρμακευτικά προϊόντα της Meda πωλούνται σε περισσότερες από 120 χώρες.  

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Meda χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς: 

  • Εξειδικευμένα προϊόντα
  • OTC (μη συνταγογραφούμενα προϊόντα)
  • Επώνυμα Generics

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Meda, επισκεφθείτε τη διεύθυνση meda.se